Privacybeleid

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is:
2E Vertriebs-GmbH
Bismarckstraße 60
50672 Keulen
Duitsland

[email protected]

 

Bedankt voor je interesse in onze online winkel. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over de omgang met uw gegevens.


1. TOEGANG TOT GEGEVENS EN HOSTING

U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer u een website oproept, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en onze diensten te verbeteren. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen in de correcte presentatie van ons aanbod, die zwaarder wegen in het kader van een belangenafweging volgens art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO.

 

Hosting

De diensten voor het hosten en weergeven van de website worden gedeeltelijk geleverd door onze serviceproviders als onderdeel van de verwerking namens ons. Tenzij anders wordt uitgelegd in dit privacybeleid, worden alle toegangsgegevens en alle gegevens die worden verzameld in daartoe bestemde formulieren op deze website verwerkt op hun servers. Als u vragen hebt over onze serviceproviders en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

 

Onze serviceproviders bevinden zich en/of gebruiken servers in deze landen: USA

Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor deze landen. Onze samenwerking met u is gebaseerd op deze garanties: Standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie.

 

Onze serviceproviders bevinden zich en/of gebruiken servers in de volgende landen waarvoor de Europese Commissie bij besluit een passend niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld: Canada


 

2. GEGEVENSVERWERKING VOOR CONTRACTAFHANDELING EN OM CONTACT MET ONS OP TE NEMEN

2.1 Gegevensverwerking voor contractafhandeling

Ten behoeve van de contractverwerking (inclusief navraag naar en verwerking van bestaande garantie- en nakomingsaanspraken en wettelijke actualiseringsverplichtingen) in overeenstemming met Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b DSGVO verzamelen wij persoonlijke gegevens als u deze vrijwillig aan ons verstrekt in het kader van uw bestelling. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben om het contract te verwerken en we de bestelling niet kunnen verzenden zonder deze informatie. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invulformulieren.

 

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens, in het bijzonder de overdracht aan onze dienstverleners voor de afhandeling van bestellingen, betalingen en verzendingen, vindt u in de volgende hoofdstukken van dit privacybeleid. Na volledige afwikkeling van het contract worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en na afloop van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen gewist in overeenstemming met art. 6 para. 1 p. 1 lit. c DSGVO, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO of behouden wij ons het recht voor om gegevens daarbuiten te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

 

ERP-systeem

We gebruiken ERP-systemen van externe dienstverleners voor het verwerken van bestellingen en contracten. Onze dienstverleners werken voor ons in het kader van de orderverwerking. Als je vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

 

2.2 Klantaccount

Voor zover u hiervoor toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO door te besluiten een klantaccount te openen, zullen wij uw gegevens gebruiken voor het openen van een klantaccount en voor het opslaan van uw gegevens voor verdere toekomstige bestellingen op onze website. Het verwijderen van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de contactoptie die wordt beschreven in dit privacybeleid of door gebruik te maken van een functie die voor dit doel is voorzien in het klantenaccount. Na het verwijderen van uw klantenaccount worden uw gegevens verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens op grond van art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO of behouden wij ons het recht voor om gegevens daarbuiten te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

 

2.3 Contact opnemen

In het kader van klantencommunicatie verzamelen we persoonlijke gegevens om uw vragen te verwerken in overeenstemming met art. 6 (1) p. 1 lit. b DSGVO als u ons deze gegevens vrijwillig verstrekt wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we de gegevens in deze gevallen absoluut nodig hebben om uw contact te verwerken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invulformulieren. Na volledige verwerking van uw verzoek worden uw gegevens verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO of behouden wij ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken dan wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

 

3. GEGEVENSVERWERKING TEN BEHOEVE VAN DE VERWERKING VAN OVERBRENGINGEN

Voor de uitvoering van het contract volgens Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b DSGVO geven wij uw gegevens door aan de expediteur die met de levering belast is, voor zover dit voor de levering van de bestelde goederen noodzakelijk is.

 

Doorgifte van gegevens aan verzenddienstverleners ten behoeve van verzendberichten

Als u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, geven wij uw e-mailadres op basis van deze toestemming door aan de geselecteerde aanbieder van de verzendservice in overeenstemming met art. 6 (1) p. 1 lit. a DSGVO, zodat de aanbieder van de verzendservice vóór de levering contact met u kan opnemen om u te informeren over de levering of deze te coördineren.

De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de contactoptie die in dit privacybeleid wordt beschreven of rechtstreeks naar de aanbieder van de verzendservice op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping zullen wij uw voor dit doel verstrekte gegevens wissen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

DHL Pakket GmbH

Sträßchensweg 10

53113 Bonn

Duitsland

 

DPD Duitsland GmbH

Wailandtstrasse 1

63741 Aschaffenburg

Duitsland

 

4. GEGEVENSVERWERKING VOOR BETALINGSVERWERKING

Bij het verwerken van betalingen in onze online winkel werken we samen met deze partners: technische dienstverleners, kredietinstellingen, betalingsdienstaanbieders.

 

4.1 Gegevensverwerking voor transactieverwerking

Afhankelijk van de gekozen betaalmethode geven we de gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van de betalingstransactie door aan onze technische dienstverleners, die voor ons werken in het kader van de orderverwerking, of aan de in opdracht gegeven kredietinstellingen of aan de gekozen betalingsdienstaanbieder, voor zover dit nodig is voor het afhandelen van de betaling. Dit dient de uitvoering van het contract volgens Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b DSGVO. In sommige gevallen verzamelen de betalingsdienstaanbieders zelf de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de betaling, bijvoorbeeld op hun eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. In dit verband is het privacybeleid van de desbetreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Als je vragen hebt over onze betalingsverwerkingspartners en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

 

4.2 Gegevensverwerking ten behoeve van fraudepreventie en optimalisatie van onze betalingsprocessen.

Indien van toepassing verstrekken we onze dienstverleners verdere gegevens, die zij samen met de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling gebruiken als onze orderverwerkers ten behoeve van fraudepreventie en optimalisatie van onze betalingsprocessen (bijv. facturering, verwerking van betwiste betalingen, boekhoudkundige ondersteuning). In overeenstemming met art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO dient dit ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen in onze bescherming tegen fraude of in een efficiënt betalingsbeheer, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging.

 

4.3 Identiteits- en kredietcontrole bij het selecteren van Klarna betaaldiensten

Kopen op rekening via Klarna, Klarna aankoop op afbetaling

Als u ervoor kiest om gebruik te maken van de betalingsdiensten van Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna Klarna genoemd), vragen wij uw toestemming op grond van art. 6 (1) p. 1 lit. a DSGVO dat wij de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de betaling en een identiteits- en kredietcontrole mogen overdragen aan Klarna. In Duitsland kunnen de in het privacybeleid van Klarna genoemde kredietbureaus worden gebruikt voor de identiteits- en kredietcontrole. Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling voor een afgewogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactoptie die in dit privacybeleid wordt vermeld. Dit kan tot gevolg hebben dat we u bepaalde betalingsopties niet langer kunnen aanbieden. U kunt uw toestemming voor dit gebruik van persoonsgegevens ook te allen tijde intrekken bij Klarna.

 


5. RECLAME VIA E-MAIL

5.1 E-mail nieuwsbrief met registratie en nieuwsbrief tracking

Als u zich registreert voor onze nieuwsbrief, gebruiken we de gegevens die hiervoor nodig zijn of die afzonderlijk door u zijn verstrekt om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief toe te sturen op basis van uw toestemming krachtens art. 6 (1) p. 1 lit. a DSGVO. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die voor dit doel in de nieuwsbrief is opgenomen. Nadat u zich hebt afgemeld, verwijderen wij uw e-mailadres uit de lijst van ontvangers, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met Art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO of behouden wij ons het recht voor om gegevens daarbuiten te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

 

We willen u erop wijzen dat we uw gebruikersgedrag evalueren bij het versturen van de nieuwsbrief. Hiervoor analyseren we ook uw interactie met onze nieuwsbrief door het meten, opslaan en evalueren van openingspercentages en doorklikpercentages met als doel het ontwerpen van toekomstige nieuwsbriefcampagnes ("nieuwsbrief tracking").

 

Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails technologieën met één pixel (bijv. zogenaamde webbakens, trackingpixels) die op onze website worden opgeslagen. Voor de evaluaties koppelen we in het bijzonder de volgende "nieuwsbriefgegevens" aan elkaar

 

de pagina vanwaar de pagina is opgevraagd (de zogenaamde referrer URL),

de datum en tijd van het verzoek,

de beschrijving van het type webbrowser dat wordt gebruikt,

het IP-adres van de aanvragende computer,

het e-mailadres,

de datum en tijd van registratie en bevestiging

en de single-pixel technologieën met uw e-mailadres of uw IP-adres en, indien van toepassing, een individuele ID. Links in de nieuwsbrief kunnen ook deze ID bevatten.

 

Als u geen nieuwsbrieftracking wilt ontvangen, is het mogelijk om u op elk gewenst moment af te melden voor de nieuwsbrief - zoals hierboven beschreven.

 

De informatie wordt bewaard zolang je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief.

 

5.2 Nieuwsbrief verzenden

De nieuwsbrief en de hierboven beschreven tracking van de nieuwsbrief kunnen ook worden verzonden door onze dienstverleners als onderdeel van de verwerking namens ons. Als je vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

 

Onze serviceproviders bevinden zich en/of gebruiken servers in de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.

 

5.3 Beoordelingsverzoeken per e-mail versturen

Als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven tijdens of na uw bestelling in overeenstemming met Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO, zullen wij uw e-mailadres gebruiken voor het verzoek om een beoordeling van uw bestelling in te dienen via het door ons gebruikte beoordelingssysteem. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de contactoptie die wordt beschreven in dit privacybeleid of via een link die voor dit doel is opgenomen in het beoordelingsverzoek.

 

De evaluatieverzoeken kunnen ook worden verzonden door onze serviceproviders als onderdeel van de verwerking namens ons. Als u vragen hebt over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die in dit Privacybeleid wordt beschreven.

 

Onze serviceproviders bevinden zich en/of gebruiken servers in deze landen: USA

Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor deze landen. Onze samenwerking met u is gebaseerd op deze garanties: Standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie


6. COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN

6.1 Algemene informatie

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken we op verschillende pagina's gebruik van technologieën, waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie verwijderd, d.w.z. nadat u uw browser afsluit (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op je eindapparaat staan en zorgen ervoor dat we je browser bij een volgend bezoek kunnen herkennen (permanente cookies).

 

Privacybescherming voor eindapparaten

Wanneer u gebruik maakt van onze online diensten, gebruiken wij technologieën die absoluut noodzakelijk zijn om de door u uitdrukkelijk gevraagde telemediadienst te kunnen leveren. Voor de opslag van informatie op uw eindapparaat of de toegang tot informatie die al op uw eindapparaat is opgeslagen, is in dit opzicht geen toestemming nodig.

 

Voor functies die niet absoluut noodzakelijk zijn, is voor het opslaan van informatie op uw eindapparaat of voor toegang tot informatie die al op uw eindapparaat is opgeslagen, uw toestemming nodig. Houd er rekening mee dat als u geen toestemming geeft, delen van de website mogelijk niet beschikbaar zijn voor onbeperkt gebruik. Elke toestemming die u hebt gegeven, blijft geldig totdat u de betreffende instellingen op uw eindapparaat aanpast of reset.

 

Mogelijke downstream gegevensverwerking via cookies en andere technologieën

We gebruiken dergelijke technologieën die verplicht zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijv. winkelwagenfunctie). Door middel van deze technologieën worden IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie, evenals informatie over uw gebruik van onze website (bijv. informatie over de inhoud van het winkelwagentje) verzameld en verwerkt. In het kader van een belangenafweging dient dit doorslaggevende legitieme belangen in een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod in overeenstemming met Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO.

 

Daarnaast gebruiken we technologieën om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan we onderworpen zijn (bijv. om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te kunnen bewijzen) en voor webanalyse en online marketing. Voor meer informatie hierover, met inbegrip van de respectieve rechtsgrondslag voor gegevensverwerking, verwijzen we naar de volgende secties van dit Privacybeleid.

 

U vindt de cookie-instellingen voor uw browser onder de volgende koppelingen: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™.

 

Voor zover u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van de technologieën conform Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactoptie beschreven in het privacybeleid. U kunt ook naar de volgende link gaan: en.minimeis.com. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

 

6.2 Platform voor toestemmingsbeheer (CMP)

Op onze website maken we gebruik van een toestemmingsbeheerservice ("Consent Manager Platform (CMP)") om u te informeren over de cookies en andere technologieën die we op onze website gebruiken en om, indien nodig, uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze technologieën te verkrijgen, te beheren en te documenteren. In overeenstemming met art. 6 (1) p. 1 lit. c DSGVO, is dit noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichting onder Art. 7 (1) DSGVO om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens, waaraan wij onderworpen zijn, te kunnen bewijzen. Het Consent Manager Platform (CMP) is een dienst van beeclever GmbH, Friedrich-Mohr-Straße 1, 56070 Koblenz, Duitsland, die uw gegevens namens ons verwerkt.

 

Nadat u uw cookieverklaring op onze website hebt ingediend, slaat de webserver de volgende gegevens op: IP-adres, apparaatinformatie, browserinformatie, ingestelde taal, bezochte website of de URL, datum en tijd van uw toestemmingsverklaring evenals informatie over uw toestemmingsgedrag.

 

Daarnaast worden de volgende technologieën gebruikt die informatie bevatten over uw toestemmingsgedrag: Cookies

 

Uw gegevens worden na één jaar verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO of behouden wij ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken dan wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.


7. GEBRUIK VAN COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN

Voor zover u hiervoor toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 (1) p. 1 lit. a DSGVO, gebruiken wij de volgende cookies en andere technologieën van derde aanbieders op onze website. Na afloop van het doel en het gebruik van de betreffende technologie door ons, worden de in deze context verzamelde gegevens gewist. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Meer informatie over uw herroepingsmogelijkheden vindt u in het gedeelte "Cookies en andere technologieën". Meer informatie over de basis van onze samenwerking met de afzonderlijke aanbieders vindt u bij de afzonderlijke technologieën. Als u vragen hebt over de aanbieders en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

 

7.1 Gebruik van Google-services

Wij gebruiken de technologieën van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"), die hieronder worden beschreven. De automatisch door de technologieën van Google verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen. Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke technologieën, wordt de gegevensverwerking uitgevoerd op basis van een overeenkomst die voor de respectieve technologie is gesloten tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met art. 26 DSGVO. Meer informatie over gegevensverwerking door Google is te vinden in het privacybeleid van Google.

 

Google Analytics

Voor de analyse van de website verzamelt en bewaart Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website), waaruit gebruiksprofielen met pseudoniemen worden aangemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Als u onze website bezoekt vanuit de EU, wordt uw IP-adres opgeslagen op een server in de EU voor het afleiden van locatiegegevens en vervolgens onmiddellijk gewist voordat het verkeer wordt doorgestuurd naar andere servers van Google voor verwerking. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een bewerkersovereenkomst met Google.

 

Google-advertenties

Voor advertentiedoeleinden in de zoekresultaten van Google en op websites van derden wordt bij uw bezoek aan onze website het zogenaamde Google Remarketing Cookie geplaatst, dat automatisch op interesses gebaseerde advertenties mogelijk maakt door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) en door middel van een pseudonieme CookieID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u de instelling "gepersonaliseerde advertenties" in uw Google-account hebt geactiveerd. In dit geval, als u ingelogd bent bij Google terwijl u onze website bezoekt, gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten te maken en te definiëren voor cross-device remarketing.

 

Voor website-analyse en het bijhouden van gebeurtenissen meten we uw latere gebruiksgedrag via Google Ads Conversion Tracking wanneer u op onze website terecht bent gekomen via een advertentie van Google Ads. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt en gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het abonneren op een nieuwsbrief) worden verzameld, waaruit gebruiksprofielen met pseudoniemen worden aangemaakt.

 

Google-kaarten

Voor de visuele weergave van geografische informatie verzamelt Google Maps gegevens over uw gebruik van de Maps-functies, in het bijzonder het IP-adres en locatiegegevens, stuurt deze gegevens naar Google en verwerkt ze vervolgens. Wij hebben geen invloed op deze verdere gegevensverwerking.

 

7.2 Gebruik van Facebook-diensten

Gebruik van Facebook-pixel

Wij gebruiken de Facebook Pixel als onderdeel van de hieronder beschreven technologieën van Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook (by Meta)" of "Meta Platforms Ireland"). De Facebook-pixel verzamelt en bewaart automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het abonneren op een nieuwsbrief), op basis waarvan gebruiksprofielen worden aangemaakt met behulp van pseudoniemen. Daarnaast wordt, als onderdeel van de zogenaamde uitgebreide gegevensvergelijking, informatie die kan worden gebruikt om individuen te identificeren (bijv. namen, e-mailadressen en telefoonnummers) verzameld en opgeslagen in gehashte vorm voor vergelijkingsdoeleinden. Voor dit doel wordt automatisch een cookie ingesteld door de Facebook Pixel wanneer u onze website bezoekt, waardoor uw browser automatisch wordt herkend bij het bezoeken van andere websites door middel van een pseudonieme CookieID. Facebook (by Meta) zal deze informatie combineren met andere gegevens van uw Facebook-account en deze gebruiken om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website, in het bijzonder gepersonaliseerde en op groepen gebaseerde reclame.

De automatisch door Facebook (door Meta) verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Als de overdracht van gegevens naar de VS onder onze verantwoordelijkheid valt, is onze samenwerking gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. Meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook vindt u in het privacybeleid van Facebook (per Meta).

 

Facebook-analyse

Als onderdeel van de Facebook Business Tools worden statistieken over bezoekersactiviteiten op onze website gemaakt op basis van de gegevens die met de Facebook Pixel worden verzameld over uw gebruik van onze website. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van een overeenkomst over de verwerking in opdracht van Facebook (door Meta). Hun analyse dient voor de optimale presentatie en marketing van onze website.

 

Facebook-advertenties (Ad Manager)

Via Facebook Ads maken we reclame voor deze website op Facebook (via Meta) en op andere platforms. Wij bepalen de parameters van de betreffende advertentiecampagne. Facebook (by Meta) is verantwoordelijk voor de exacte implementatie, met name de beslissing over de plaatsing van de advertenties bij individuele gebruikers. Tenzij anders gespecificeerd voor de individuele technologieën, is de gegevensverwerking gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met art. 26 DSGVO. De gezamenlijke verantwoordelijkheid is beperkt tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Meta Platforms Ireland. De daaropvolgende gegevensverwerking door Meta Platforms Ireland valt hier niet onder.

 


8. SOCIALE MEDIA

8.1 Social Plugins van Facebook (door Meta), Instagram (door Meta)

Op onze website worden sociale knoppen van sociale netwerken gebruikt. Deze zijn alleen als HTML-links in de pagina geïntegreerd, zodat er bij het oproepen van onze website nog geen verbinding tot stand is gebracht met de servers van de betreffende aanbieder. Als u op een van de knoppen klikt, wordt de website van het betreffende sociale netwerk geopend in een nieuw venster van uw browser. Daar kunt u bijvoorbeeld op de knop Vind ik leuk of Delen drukken.

 

8.2 Onze online aanwezigheid op Facebook (door Meta), Instagram (door Meta).

Voor zover u toestemming hebt gegeven aan de respectieve exploitant van sociale media in overeenstemming met Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO, worden uw gegevens automatisch verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden wanneer u onze online aanwezigheid op de bovengenoemde sociale media bezoekt, waaruit gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Voor dit doel worden over het algemeen cookies gebruikt. Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de betreffende social media-exploitant, evenals een contactmogelijkheid en uw rechten en instellingsmogelijkheden in dit verband ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar de privacyverklaringen van de hieronder gekoppelde aanbieders. Als u in dit verband nog hulp nodig hebt, kunt u contact met ons opnemen.

 

Facebook (by Meta) is een dienst die wordt aangeboden door Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Meta Platforms Ireland"). De automatisch door Meta Platforms Ireland verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook (by Meta) wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. Gegevensverwerking in het kader van een bezoek aan een Facebook (by Meta) fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen op grond van art. 26 DSGVO. Meer informatie (Insights data information) vindt u hier.

 

Instagram (by Meta) is een aanbod van Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Meta Platforms Ireland") De automatisch door Meta Platforms Ireland verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Instagram wordt gewoonlijk verzonden naar en opgeslagen op een server van Meta Platforms, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS. Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie. Gegevensverwerking in het kader van een bezoek aan een Instagram (by Meta) fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen op grond van Art. 26 DSGVO. Meer informatie (Insights data information) vind je hier.

 

9. CONTACTMOGELIJKHEDEN EN -RECHTEN

9.1 Uw rechten

Als betrokkene hebt u de volgende rechten:

 

Op grond van Art. 15 DSGVO, het recht om informatie op te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, voor zover daarin gespecificeerd;

overeenkomstig art. 16 DSGVO, het recht om zonder onnodige vertraging de correctie van onjuiste of vervollediging van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen;

in overeenstemming met Art. 17 DSGVO, het recht om het wissen van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens te verzoeken, tenzij verdere verwerking noodzakelijk is.

voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

om redenen van openbaar belang of

noodzakelijk is voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;

in overeenstemming met Art. 18 DSGVO, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover

de nauwkeurigheid van de gegevens door u wordt betwist;

de verwerking onwettig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen ervan;

wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of

u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met art. 21 DSGVO;

overeenkomstig art. 20 DSGVO, het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;

overeenkomstig Art. 77 DSGVO, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of het hoofdkantoor van ons bedrijf.

 

Recht van bezwaar

Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uitgelegd ter bescherming van onze legitieme belangen die prevaleren in het kader van een belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking met werking voor de toekomst. Als de verwerking wordt uitgevoerd voor direct marketingdoeleinden, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking wordt uitgevoerd voor andere doeleinden, hebt u alleen het recht om bezwaar te maken als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

 

Na uitoefening van uw recht op bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken voor deze doeleinden, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

 

Dit is niet van toepassing als de verwerking voor direct marketingdoeleinden is. Dan zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken voor dit doel.

 

9.2 Contactopties

Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, voor informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens, evenals intrekking van gegeven toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in ons impressum of het onderstaande contactformulier.

Contactformulier