MINIMEIS & DUURZAAMHEID

DUURZAAM IDEE

De grootste uitdaging van duurzaam leven is de overproductie van consumptiegoederen, overmatig winkelgedrag en de veroudering ervan. Levensduur is aangewezen als de belangrijkste factor waarin jij als consument echt een verschil kunt maken.

MINIMEIS maakt producten die bedoeld zijn om lang mee te gaan en hun mojo te behouden. Wij geloven dat de ontwerpfilosofie van MINIMEIS in meer dan één opzicht goed is:

 • Levensduur

  De factor met de grootste impact op je persoonlijke ecologische voetafdruk.

  • Koop alleen producten van goede kwaliteit
  • Koop minder "rotzooi" en onnodige goederen
  • Producten moeten tijdloos zijn en hun aantrekkingskracht behouden tot het "volgende seizoen".

  Minimeis is ontworpen en geproduceerd om vele kinderjaren mee te gaan en kan worden doorgegeven aan buren, vrienden, familieleden, kinderen of zelfs kleinkinderen.

 • Kwaliteit

  Minimeis besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van stoffen en materialen.

  • Er worden geen offers gebracht aan duurzaamheid ten gunste van andere eigenschappen
  • Alle producten ondergaan een strenge kwaliteitscontrole voordat ze op de markt komen
  • Onze materialen zijn bestand tegen intensief gebruik, ze roesten niet, oxideren niet en vervagen niet

  We gebruiken synthetische stoffen en materialen met een reden. Ze bezitten kwaliteiten die onbereikbaar zijn voor natuurlijke vezels, zonder afgeven van microplastic. Hierdoor verbruikt Minimeis aanzienlijk minder grondstoffen dan wanneer we natuurlijke materialen zouden gebruiken, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht.

 • Actieve levensstijl

  We moedigen een positief en actief gezinsleven in beweging aan.

  • Een ongezonde levensstijl is niet duurzaam, dus ga er lekker op uit en geniet van jullie tijd samen, mensen!
  • Positieve gewoonten en gezonde gezinswaarden blijven onze kleintjes hun hele leven bij

  Dit is niet "onze" prestatie, het is de jouwe! Maar we denken graag dat we kunnen helpen met een klein beetje Minimeis-inspiratie.

 • Gendergelijkheid

  Minimeis is ontwikkeld door drie Scandinavische vaders, Julius, Marcus en Tarjei. Toen ze ouders werden, kwam gelijkheid in de ouderrol vanzelf. Het is een belangrijk doel van de VN; onze natuur bevordert gelijkheid tussen de seksen.

  • Er is een goed gedocumenteerd verband tussen gendergelijkheid, onderwijs en minder armoede.
  • Het is een mentaliteit die werkt en die begint met waarden van wederzijds respect.
  • Houd in gedachten dat landen en regio's met een hoog niveau van gelijkheid een hoger onderwijs- en vertrouwensniveau hebben en daardoor welvarender zijn dan landen en regio's zonder een hoog niveau van gelijkheid.

  In Minimeis geloven we dat gelijkheid tussen de seksen ook gelijkheid in de rol van ouder betekent. Actieve en respectvolle moeders en vaders vormen de basis voor de gelijkheid tussen de seksen voor de opgroeiende generatie.

DUURZAME VISIE

Ondanks onze tekortkomingen als kleine, passiegedreven organisatie met beperkte middelen, zijn we van plan om onze inspanningen te professionaliseren en formaliseren naar een duurzamere toekomst.

We werken momenteel aan de ISO 14001-certificering voor ons totale duurzaamheidswerk. Dit is een hulpmiddel voor milieubeheer. Lees er hier meer over .

We staan nog maar aan het begin van onze reis, maar we hebben een aantal ambitieuze doelen gesteld, waarvan we denken dat ze volledig haalbaar zijn. Hoewel onze middelen beperkt zijn, maakt onze omvang ons wendbaar zonder interne hindernissen.

We lanceren onze projecten in vier stappen, gerangschikt naar belang, impact en vereiste inspanningen.

MIJLPALEN VOOR LANCERING IN 4 STAPPEN

 • 2025 PRODUCTLEVENSCYCLUS

  Levenscyclus

 • 2024KOOLSTOFNEUTRAAL

  Klimaat

 • 2023 100%GERECYCLED EN RECYCLEBAAR

  Levenscyclus

 • 2022-GECERTIFICEERDVOLLEDIG IN OVEREENSTEMMING

  OEKO TEX en FAIR WEAR gecertificeerd

LEVENSCYCLUS

DE VIJF "R"-EN (VOLLEDIGE LEVENSDUUR VAN HET PRODUCT)

De "R"'s begonnen met de algemeen erkende 3; Reduce, Reuse, Recycle, herkenbaar aan het beroemde recyclingspiraal symbool, dat vaak wordt gebruikt om aan te geven dat iets is gerecycled.


Om duidelijk te maken dat onze volledige productlevenscyclus meer inhoudt dan alleen recyclen, hebben we het nu over de 5 R's.

 • Verminder

  Het duurzame idee om meer waarde te genereren en mensen aan het werk te houden terwijl er minder hulpbronnen worden gebruikt.

  Lees hier meer: Levensduur en middelen.

 • Gerecycleerde bron
  • Synthetische producten hebben eigenschappen waardoor ze bijna eeuwig meegaan
  • Daarom zijn Minimeis gemaakt van synthetische materialen; er zijn echt geen haalbare opties.
  • Gelukkig kunnen veelgebruikte synthetische polymeren eeuwig worden gerecycled zonder te verzwakken, omdat de hoofdmoleculen telkens opnieuw worden ingesteld.
  • Dat is zowel goed als slecht; ze kunnen steeds opnieuw worden gerecycled, maar worden niet afgebroken in de natuur.

  Minimeis is momenteel bezig om te schakelen op alle gerecyclede grondstoffen van post-consumentenbronnen, met name afval uit de oceaan, in samenwerking met Waste2Wear.

 • Recyclebaar product

  Dezelfde eigenschappen die Minimeis onverwoestbaar en bijna eeuwigdurend maken, maken het ook niet biologisch afbreekbaar. Om synthetische producten biologisch afbreekbaar te maken is een ongewenst toegevoegd enzymproces nodig.
  Daarom:

  • Als het product zo beschadigd is dat het niet meer gerepareerd of hergebruikt kan worden, kan het product weer in delen worden opgesplitst (metalen frame en synthetisch hoofddeel) en gerecycled.
  • Minimeis streeft naar een volledig recyclebare monopolymeerconstructie tegen 2023. Dit betekent dat alle deelbare componenten van dezelfde grondstoffen zijn gemaakt. Daarom mag het product niet op de vuilnisbelt belanden.
  • Als onderdeel van ons ambitieuze eeuwige levenscyclusprogramma zullen we tegen 2023 al het bruikbare afval en restmateriaal van de productie terugsturen naar onze belangrijkste leverancier en partner; Waste2Wear, en zij zullen er nieuwe producten van maken.
 • Reparatie en hergebruik

  De MiniMeis schouderdrager gaat vele kinderjaren mee en heeft een tijdloos karakter. We realiseren ons echter dat mensen niet altijd kinderen van de juiste leeftijd en grootte hebben.
  Daarom:

  • We moedigen aan om het door te geven aan broers of zussen, buren, vrienden of familieleden.

  Als je het product om een of andere reden niet kunt doorgeven, zal minimeis uiterlijk in 2024 een reparatie- en herdistributiesysteem opzetten.
  Lees hier over onze belangrijkste doelen.

 • Heroverwegen & omkeren

  "Van verminderen naar omkeren".

  De media hebben zich vooral gericht op het verminderen van onze persoonlijke ecologische voetafdruk. Hoewel dit allemaal goed en wel is, is verminderen een relatief passieve maatregel. Bij Minimeis geloven we in Reversing als een actievere en agressievere aanpak.

  • Minimeis wil helpen opruimen door een vraag naar afval te creëren.
  • We maken al onze producten van afval.
  • Bij voorkeur afval uit de oceaan, waar we de schade aan het waterleven ongedaan kunnen maken.

  Plastic is een groot deel van het huishoudelijk afval geworden, ook in landen die geen infrastructuur hebben voor openbare afvalverwerking. Als plastic afval een waarde heeft, zal het hopelijk en waarschijnlijk niet in de eerste plaats in de oceaan belanden, omdat er statiegeldsystemen zullen ontstaan.

  Op dit moment is de vraag naar goederen die van afval zijn gemaakt groter dan het aanbod. Dit is nog een voorbeeld dat er zakelijke kansen liggen in goed doen, wat bewijst dat opruimen niet alleen een extra kostenpost is.

  Onze recycleprogramma's zijn al in de maak met onze partner Waste2Wear, die in 2022 van start gaat.

ZORG VOOR DE PLANEET

Lokaal is globaal. Met andere woorden: wat jij en ik lokaal doen, heeft wereldwijde gevolgen. We delen allemaal dezelfde planeet. Elke kleine bijdrage telt, hoe onbeduidend die ook lijkt.

Bij het in kaart brengen van onze operationele opzet zien we dat er in elke stap van het proces potentiële effecten en verbeteringen te vinden zijn, die de weg vrijmaken voor veel positieve projecten van lokaal, regionaal en mondiaal belang.

MINIMEIS wil het goede voorbeeld geven.

WERELDWIJDE
GEVOLGEN

 • Klimaat

  Dit onderwerp heeft meer uitleg nodig.

  Heb geduld met ons en lees. Misschien is het nog interessant ook.

  De opwarming van de aarde en klimaatveranderingen veroorzaakt door stijgende temperaturen op aarde als gevolg van het "broeikaseffect" is geen nieuw onderwerp. Het is al top of mind sinds het einde van de jaren 80, maar het recente VN-rapport stelt onomstotelijk dat het kritischer en dringender is dan men tot nu toe had gedacht. Bij Minimeis geloven we dat we onmiddellijk in actie moeten komen.

  Dit is hoe we bijdragen:


  CO2


  Verbruik

  • Onze mantra is om meer waarde te genereren met minder verbruik, door bij alles wat we doen het raamwerk van de "eeuwige levenscyclus" te gebruiken.
  • Bij het optimaliseren van het gebruik van hulpbronnen volgen we de principes van de 5 "R's". Lees hier meer.

  Vracht


  Investeringen

  • Door CO2-quota te kopen, investeren we in de ontwikkeling van hernieuwbare energie en onderzoek naar groene technologie.
  • We zijn transparant over al het werk in uitvoering en in welke projecten we uiteindelijk investeren. Blijf op de hoogte
  • Investeringen in hernieuwbare energie ontslaan ons niet van onze inspanningen om het verbruik terug te dringen als belangrijkste doel.

  Er is helaas geen eenvoudige eenzijdige oplossing voor deze belangrijkste uitdaging van onze tijd. Hoewel het hoofddoel voor de hand lijkt te liggen: de uitstoot van kooldioxide terugdringen...
  Hoe we daar komen, is toch complexer dan het lijkt.

  De crux is: zelfs als we de ene stap voor de andere zetten en ademhalen, stoten we CO2 uit. Voor alles wat we in ons dagelijks leven doen is energie nodig. De meeste energiebronnen zijn niet "schoon" en niet Oké op de lange termijn.

  Dit existentiële dilemma heeft een generatiekloof gecreëerd:


  De jongere generatie wil alles afsluiten, terwijl de oudere generatie vertrouwen heeft in technologische doorbraken. De oplossing is waarschijnlijk, "zoals altijd", ergens in het midden, of een combinatie van beide.

  Door te snel te stoppen, blijven er geen middelen over om betere langetermijnoplossingen voor de mensheid te vinden. De wereld in een neerwaartse spiraal en terug naar armoede gooien zal waarschijnlijk onbeheersbare sociale problemen creëren, wat uiteindelijk niets oplost.

  De geïnspireerde burgerlijke ongehoorzaamheid van de jonge toekomstige consumenten legt de nadruk op het voor de hand liggende; machtige conservatieve krachten worden onder druk gezet om anders te denken. Zelfs als hun enige doel geld verdienen is; er zal geen geld zijn waar ze vroeger waren. Ze kunnen zich dat maar beter zo snel mogelijk realiseren.


  Op dit moment kan de uitstoot die al heeft plaatsgevonden niet ongedaan worden gemaakt. Er wordt echter voortdurend onderzoek gedaan naar het omkeren van het CO2-niveau in de atmosfeer en naar het vastleggen en opslaan van CO2-emissies. Door CO2-uitstoot te compenseren en quota te kopen, investeert men in de ontwikkeling van hernieuwbare energie en onderzoek naar groene technologie.

  Daarom geloven wij dat groene oplossingen kansen zijn, geen kosten. Al het investeringsgeld zou moeten worden overgeheveld van fossiele bronnen zoals kolen, olie en gas naar toekomstbestendige hernieuwbare energiebronnen zoals waterval, zonne-energie, windenergie, golfslagenergie of thermische kernenergie. Energie is er in overvloed. Het wordt alleen nog niet aangeboord.

  Een andere belangrijke investering om de negatieve ontwikkeling om te keren is het bestrijden van ontbossing en het ontwikkelen van nieuwe groene bossen, het behouden van moerasgebieden enz. Fotosynthese van alle planten maakt schone lucht van kooldioxide. Planten zijn onze longen.

  We begroeten het koor en zingen mee. We marcheren ook mee met de band. Het is een lange mars.

 • Aquatisch leven

  Van verminderen tot omkeren - hier hebben we een manier gevonden voor Minimeis die echt een enorme impact kan hebben. Vanaf nu.

  Microplastics in de oceanen vormen een grote bedreiging voor het onderwaterleven en de wereldbevolking.

  Regeringen hebben een gebrek aan wil of vermogen getoond om het meest zichtbare milieuprobleem aan te pakken: niet biologisch afbreekbaar plastic dat het aquatisch leven overneemt.

  • Daarom staan we op het punt om onze grondstofbron om te zetten naar post consumer plastics uit zee.
  • In plaats van onze ecologische voetafdruk te verkleinen, dragen we bij aan het omkeren ervan door vraag te genereren naar plastic afval van stranden, rivieren en oceanen.

  Wij geloven dat het bedrijfsleven en de consument meer moeten eisen.

  • Als er vraag is, zal er uiteindelijk een aanbod zijn.
  • Als het plastic afval waarde heeft, is er een zakelijke kans in regio's waar geen openbare afvalverwerking is.

  Hopelijk komt het plastic na verloop van tijd niet meer in het ecosysteem terecht.

  Lees meer over onze nieuwe partner op waste2wear.com

 • Waterschaarste

  Water is niet overal ter wereld in overvloed aanwezig.

  • Er is een wereldwijde correlatie tussen waterrijkdom en welvaart.
  • Extensief gebruik van water voor de productie moet worden vermeden.
  • Synthetische materialen gebruiken minder water voor lokale productie dan natuurlijke vezels
  • Digitale sublimatiekleuring gebruikt bijna geen water voor de productie.

  De producten en productie van Minimeis ondergaan momenteel een proces om Oeko Tex gecertificeerd te worden, zowel voor de eindproducten als voor het productieproces.

  Geen vervuild morswater. Nultolerantiebeleid.

  Lees hier meer over Oeko Tex .

 • Bronnen

  We helpen overconsumptie tegen te gaan door langdurige waarde te creëren, overproductie te vermijden en afval te minimaliseren.

  We volgen deze principes:

  • We ontwerpen premiumproducten voor meerdere seizoenen die weinig tot geen restjes hebben
  • We voorkomen prijsdumping door veroudering en overproductie
  • Productiegoederen worden tegen "volle prijs" verkocht, wat waarde creëert en mensen aan het werk houdt.
  • Ons recyclingprogramma wordt momenteel ontwikkeld en zal naar verwachting in 2022 van start gaan.
  • Afgeknipte en overgebleven onderdelen en stoffen uit de productie worden naar Waste2Wear gestuurd voor recycling en om er nieuwe MINIMEIS producten van te maken.
  • Retourzendingen en reparaties worden hersteld en opnieuw verkocht.

  Lees hier over de wereldwijde uitdaging van overconsumptie. Zie ook het hoofdstuk over levenscyclus

WERELDWIJDE
OPERATIE

 • Sourcing

  Het sourcen van materialen en stoffen is niet eenvoudig en je hebt een nauwe samenwerking met je productiepartner nodig om volledige transparantie te bereiken. Bij Minimeis werken we samen met Starry Group, een topproducent die ook een van onze aandeelhouders is.

  Minimeis en Starry Group delen het geloof in volledige transparantie en het gebruik van eersteklas niet-giftige stoffen en onderdelen. Bij Minimeis garanderen we dat:

  • Alle materialen zijn afkomstig van onze "verticaal geïntegreerde" fabrikant, Starry Group, of van toonaangevende toeleveranciers.
  • Alle onderdelen zijn getest en gecertificeerd, bedoeld voor babyproducten en producten die in contact komen met baby's.
  • Eigen gegoten onderdelen worden intern gemaakt onder gereguleerde omstandigheden
  • Alle onderdelen worden zorgvuldig gecontroleerd voor assemblage

  Momenteel schakelen we onze grondstoffen en stoffen over op gerecycled oceaanafval en post-consumer gerecyclede bronnen.

  Lees meer over onze nieuwe partner op waste2wear.com

 • Vervaardiging

  We geven niet alleen om de ouders en kinderen die onze producten gebruiken. We geven net zoveel om de mensen die ze maken als om het lokale milieu.

  De producten en productie van Minimeis bevatten geen schadelijke stoffen.

  • Internationaal chemisch conform, volgens REACH-norm
  • BPA-vrij, formaldehyde-vrij, loodvrij, VOC-vrij, ftalaten-vrij en POP-vrij.
  • Het product is momenteel gecertificeerd volgens deze standaarden: ASTM F2549-14a en EN 13209-1

  Deze normen regelen zowel de chemische als functionele productveiligheid. De producten en productie van Minimeis ondergaan momenteel een proces om Oeko Tex-gecertificeerd te worden, zowel voor eindproducten als voor het productieproces.

  Lees meer over Reach standaard en OEKO TEX

 • Verpakking

  Verpakken is een gebied dat veel bedrijven verwaarlozen.

  Bij Minimeis:

  • We gebruiken geüpcyclede stoffen voor productverpakking en -bescherming. Dit betekent verouderde stoffen die anders afval zouden zijn geworden.
  • We optimaliseren de verpakkingsgrootte door zachte verpakking te gebruiken
  • We gebruiken GRS (Global Recycled Standard) verzendzakken.
  • - De grondstof voor zeeafvalzakken betrekken we van onze partner Waste2Wear

  Voor het vervoer naar onze magazijnen gebruiken we kartonnen dozen die zijn gemaakt van gerecyclede bronnen en die opnieuw kunnen worden gerecycled.

  Helaas heeft inpakken een onvermijdelijke impact, maar wel een die we tot een minimum hebben proberen te beperken.

 • Vervoer

  Transport heeft een onvermijdelijke impact die kan en moet worden gemarginaliseerd... en gecompenseerd.

  Bij MINIMEIS hebben we veel ruimte voor verbetering en dit is een van onze belangrijkste aandachtsgebieden. Onlangs hebben we een structuur opgezet en geïmplementeerd met regionale magazijnen in Noord-Amerika, de EU en Azië. Dit brengt een groter voorraadrisico met zich mee dan het wereldwijd verzenden en het maakt de operatie complexer, maar het is zeker een betere oplossing dan elk pakket per vliegtuig over de hele wereld te vervoeren.

  Daarnaast zijn we:

  • Momenteel onderzoeken en testen we lokale slow freight opties bij jou in de buurt.
  • We willen koolstofneutraal worden en vracht is de belangrijkste factor om uit te werken.
  • We zijn van plan om binnenkort standaard op de groenste manier te verzenden, en als je toch express service wilt, moet je daar extra voor betalen en compenseren we de voetafdruk die door jouw keuze wordt gemaakt.

  Je kunt de gemaakte uitstoot niet ongedaan maken, maar om de uitstoot te compenseren moet je investeren in groene technologieën. Lees hier meer over emissies en klimaatverandering

  We evalueren momenteel; en we zijn van plan om onze totale activiteiten te compenseren via climateneutral.org en co2-neutral-label.org.

  Meer informatie over het werk in uitvoering en in welke projecten we uiteindelijk investeren, volgt nog.
  Blijf op de hoogte.

ZORG VOOR MENSEN

Wat is het doel van alles als het niet is om het leven van mensen beter te maken. Het uitroeien van armoede en het verbeteren van de levenskwaliteit op lokaal, regionaal en mondiaal niveau is ontwikkelingsdoel 1 van de Verenigde Naties. Minimeis deelt het geloof in het belang van dit doel en zal op elke mogelijke manier bijdragen om dingen op onze weg te verbeteren. Wij geloven dat het bestrijden van armoede en het delen van rijkdom de route is naar het verbeteren van zoveel andere dingen.

 • Welzijn

  Om het welzijn van de arbeiders die Minimeis produceren te garanderen, hebben we een nauwe relatie opgebouwd met onze productiepartner Starry Group. We werken met slechts één leverancier; één die onze waarden deelt.

  • Starry Group is een van 's werelds toonaangevende leveranciers en fabrikanten van premium kinderwagens en vergelijkbare hoogwaardige uitrusting voor kinderen.
  • Hun fabrieken worden uitzonderlijk goed gerund en zijn populaire werkplekken.
  • Onze productiepartner is gecertificeerd volgens deze sociale auditsystemen: SMETA Sedex standaard door GSCS en SA 8000 door INTERTEK.

  Starry Group werkt uiteraard volgens alle veiligheidsvoorschriften voor producten en productie en de ILO-conventie. De chemische en sociale normen zijn van het hoogste niveau. Ze bieden een zeer goede en gezonde werkomgeving, een goed loon en spelen een actieve positieve rol in hun lokale gemeenschappen.

  We werken momenteel ook samen om Fair Wear gecertificeerd te worden.
  Lees hier meer over Starry Group

 • Welvaart

  Wij geloven in delen, niet door aalmoezen te geven, maar door transparant zaken te doen, rijkdom te delen en goede banen te bieden.

  • Ondernemen is historisch gezien de meest effectieve manier om mensen uit de armoede te halen.
  • Het bieden van goede banen met een fatsoenlijk loon en gereguleerde gezonde arbeidsomstandigheden is essentieel.
  • Transparantie is een van de belangrijkste factoren bij de verdeling van rijkdom.
  • De landen en economieën met de hoogste mate van transparantie hebben ook het hoogste niveau van vertrouwen, wat een bron is voor gelijkheid en welvaart.
  • Corruptie en de verborgen economie zijn het tegenovergestelde van transparantie en het delen van rijkdom.

  Minimeis wordt begin 2022 lid van Transparency International.

 • Fabriek

  Onze belangrijkste assemblagefabriek staat in Myanmar. Eerlijk gezegd maken we ons net als u zorgen over de politieke situatie daar. Vóór de staatsgreep werd zakendoen in Myanmar aangemoedigd en waren alle wereldwijde handelsovereenkomsten van kracht. Terugtrekken en de lokale bevolking daar in de steek laten is op dit moment geen haalbare optie.

  • Wij geloven in zakendoen, niet in oorlog, als manier om regio's uit de armoede te halen
  • Onze partner Starry Group is een gerespecteerde en gerenommeerde hoeksteenfabriek, met een anticorruptiebeleid en niet gevestigd in een conflictgebied.
  • De productie en logistiek verlopen eigenlijk vlekkeloos en hebben minder geleden dan andere regio's in de afgelopen tijd.

  Om het welzijn van de arbeiders in de fabriek verder te garanderen en corruptie te bestrijden, worden er zoals gebruikelijk audits door derden uitgevoerd volgens de procedures die hierboven zijn beschreven onder "Welzijn".

 • Transparantie

  Transparantie is een mentaliteit en een manier om je activiteiten te sturen. Een ander woord voor transparantie is openheid, de drijvende kracht achter menselijke vrijheid. Als Scandinavisch bedrijf is transparantie een integraal onderdeel van ons DNA.
  Bij Minimeis:

  • Transparantie begint met inzicht
  • Inzicht is nodig om goede beslissingen te nemen
  • Transparantie is van toepassing op zowel people management als resource management

  Informatie over alle operaties van MINIMEIS zal binnenkort voor iedereen zichtbaar zijn op deze site.
  Op mondiaal niveau:

  • Transparantie is een van de belangrijkste drijfveren bij de verdeling van rijkdom
  • De landen en economieën die het hoogste niveau van transparantie hebben, hebben ook het hoogste niveau van vertrouwen, wat een bron is voor gelijkheid en welvaart.
  • Corruptie en de verborgen economie zijn het tegenovergestelde van transparantie en het delen van rijkdom.

  Minimeis wordt begin 2022 lid van Transparency International.

Als recente startup was onze grootste uitdaging om dit unieke productidee een commerciële geboorte te geven en er op een goede manier van te leven. In veel opzichten is dat nog steeds waar we zijn...

Maar we zijn ook begonnen aan een reis om de best mogelijke versie van onszelf te worden. Als ouders, maar ook als groene ondernemers. Onlangs hebben we Alex aangenomen als verantwoordelijke voor ons duurzaamheidswerk. Zijn ambities zijn torenhoog.

Minimeis erkent dat de manier waarop we in de wereld werken een enorme impact heeft op het leven van toekomstige generaties. Wij zijn ervan overtuigd dat het mogelijk moet zijn om een winstgevend bedrijf te runnen zonder overmatig gebruik van de hulpbronnen van de wereld. Door groen te investeren helpen we de focus te verleggen naar betere oplossingen.

We hebben onze ambities hierboven in kaart gebracht. Er is nog een lange weg te gaan, maar we komen er wel!

Disclaimer: veel van deze onderwerpen zijn met elkaar verbonden en overlappen elkaar misschien.